SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Sledijo določila in pogoji, ki urejajo vaš dostop in uporabo naše spletne strani, preko katere se lahko nudi svetovanje (platforma). Platforma je lahko na voljo ali dostopna prek več spletnih strani ali aplikacij, ne glede na to, ali smo lastniki in / ali jih upravljamo mi ali tretje osebe, vključno s spletnim mestom www.juliet-rose.com in z njim povezanimi aplikacijami.

Z dostopom ali uporabo te platforme, potrjujete ta sporazum. Prosimo vas, da ga pred uporabo platforme, natančno preberite. Če se ne strinjate, s tem, da boste zavezani k pogojem opredeljenim v tem sporazumu, ne smete dostopati do platforme. Kadar se v tej pogodbi uporabljajo izrazi "mi", "nas", "naše" ali podobno, se nanašajo na katerokoli družbo, ki je lastnica in upravlja platformo.

Z DOSTOPANJEM DO SPLETNE STRANI IN NJENO UPORABO SOGLAŠATE S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE, KI VAS ZAVEZUJEJO OB VSAKOKRATNI UPORABI SPLETNE STRANI. V KOLIKOR S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI UPORABE NE SOGLAŠATE, DO SPLETNE STRANI NE DOSTOPAJTE OZIROMA JE NE UPORABLJAJTE.

Juliet Rose je zgolj in samo posredniška storitev med vami kot članom (»vi«, »vas«,« uporabnik«) in ponudnikom oziroma izvajalcem zdravstvenih storitev, zato ga ne bi smeli obravnavati kot ponudnika zdravstvenih storitev. Sporazum med vami in Juliet Rose predstavlja torej strogo zgolj pogodbo o storitvah, ki se nanaša na zagotavljanje tehničnih rešitev. Juliet Rose zato ne odgovarja za vrsto ali kakovost specialističnih pregledov ali drugih zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v okviru video sestanka.

Zaupanje gradimo na naši zavezanosti k spoštovanju vaše zasebnosti in zaupnosti vaših posredovanih informacij. Vse, kar poveste na osebni terapiji pri psihologu ali svetovanju pri zdravniku specialistu ali drugih specialistih, ostane izključno med vami in terapevtom. V primeru online svetovanj (videoklic), Juliet Rose nima v nobenem primeru dostopa do video klica, ki je potekal med uporabnikom/članom in specialistom ali psihologom, srečanje se ne snema in nikjer ne ostane zabeleženo. Vašo zasebnost jemljemo skrajno odgovorno in je naša najvišja vrednota.

Vsebina Spletne strani

Namen Spletne strani je zagotoviti informacije o in v zvezi z Juliet Rose in storitvami, ki jih Juliet Rose zagotavlja. Vsa na spletni strani objavljena vsebina je zgolj informativnega značaja in ne predstavlja zdravniškega nasveta.

Navkljub skrbi za pravilnost, ažurnost in celovitost vsebine spletne strani, se občasni nepravilnosti, zastarelosti ali pomanjkljivih informacij objavljenih na spletni strani ne gre izogniti. Juliet Rose ne prevzema odgovornosti za škodo nastalo zaradi objave ali kot posledica uporabe takih nepravilnih, zastarelih ali pomanjkljivih informacij. Juliet Rose ne jamči nemotenega delovanja in dostopanja do spletne strani ter ne prevzema odgovornosti za škodo nastalo kot posledica oviranega delovanja oziroma nezmožnosti dostopanja do spletne strani. Informacije, objavljene na spletni strani, so izključno informativne narave. Juliet Rose ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in sveže.

Z namenom kar najbolj sprotnega posodabljanja vsebine spletne strani si Juliet Rose pridržuje pravico kadarkoli spremeniti in/ali posodobiti vsebino spletne strani. Prav tako si Juliet Rose pridržuje pravico kadarkoli s spleta popolnoma odstraniti Spletno stran in/ali vsem uporabnikom onemogočiti njeno uporabo.

Vsebina, ki jo Juliet Rose posreduje vam ali je na spletni strani, se šteje kot dopolnilo medicinskim napotkom zdravnika in ni namenjena nadomestitvi zdravnikove ocene, diagnoze ali zdravljenja katere koli bolezni ali bolezenskega stanja. Uporaba spletne strani in storitev je zgolj nadomestek tradicionalnega zdravstvenega varstva in je namenjena kot dodatno orodje zdravnikom, ki bolnikom zagotavljajo učinkovito zdravstveno varstvo. Juliet Rose v nobenem pogledu ne prevzema odgovornosti kot izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Dostop do in uporaba Spletne strani

Dostop do in uporaba spletne strani je dopustna le v skladu in pod pogoji, ki jih določajo ti Splošni pogoji uporabe, naša politika zasebnosti, politika uporabe piškotkov in druge relevantne določbe uporabnega prava.

Z dostopom do in uporabo spletne strani jamčite, da (i) način vaše uporabe spletne strani ne bo škodoval Juliet Rose, drugim obiskovalcem spletne strani ali tretjim osebam, (ii) ne boste poskušali pridobiti neavtoriziranega dostopa do spletne strani, (iii) ne boste poskušali preslikati spletne strani na katerokoli drugo spletno stran, (iv) boste do spletne letne strani dostopali le prek vmesnika zagotovljenega z naše strani, (v) ne boste uporabljali programske opreme, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi spletne strani s strani drugih obiskovalcev ter ugotavljanje njihove identitete, (vi) spletne strani ne boste uporabljali v nasprotju s temi Splošnimi pogoji uporabe in drugimi relevantnimi določbami uporabnega prava.

Vsebina uporabnikov/strank

Vsa vsebina, ki jo posredujete Juliet Rose, vključno z informacijami in gradivom posredovanim v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij in komentarjev je vaša izključna odgovornosti in za njo ne odgovarjamo. Uporabnik je izključno odgovoren za podatke, ki jih posreduje v aplikaciji ali prek nje oziroma preko video klica in posledično prevzema vso odgovornost za svojo vsebino.

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. Juliet Rose ne nadzira vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da Juliet Rose ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

O domnevnih kršitvah v povezavi z vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@juliet-rose.com. Vsebina, ki nam jo posredujete bo prebrana, uporabljena in zbrana samo s stran Juliet Rose ali s strani Juliet Rose pooblaščenih oseb.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletna stran lahko, z namenom olajšanja iskanja in izboljšanja uporabniške izkušnje, vsebuje hiperpovezave do spletnih strani tretjih oseb. Sama objava hiperpovezave na Spletni strani ne predstavlja, niti ne nakazuje na, kakršnokoli obliko podpore, sponzorstva ali priporočila s hiperpovezavo dostopane spletne strani, njene vsebine ali lastnika, s strani Juliet Rose.

S klikom na hiperpovezavo boste zapustili to spletno stran in bili preusmerjeni na spletno stran tretje osebe za katero veljajo drugi splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti. Juliet Rose ne prevzema odgovornosti za tako dostopane spletne strani tretjih oseb, za vsebino in informacije objavljene na njih, niti ne prevzema odgovornosti za uspešno dostopanje do tovrstnih spletnih strani.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina Juliet Rose oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Splošnih pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja Juliet Rose. Logotip, slike, fotografije in besedila ter vsa vsebina spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo intelektualno lastnino Juliet Rose. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov. Razen v primerih jasno določenih na spletni strani, je vsebino spletne strani prepovedano kopirati, tiskati, prenašati, prikazovati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati,  in uporabljati v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja Juliet Rose.

Logotipi, imena družb, blagovne znamke in druge znamke, ki so prikazane na spletni strani so lahko zaščitene znamke in so bodisi v lasti Juliet Rose bodisi objavljene s soglasjem nosilca industrijskih pravic na teh znamkah. Njihova uporaba je brez predhodnega pisnega soglasja Juliet Rose ali tretjih oseb prepovedana.

Izključitev odgovornosti

Razen če je eksplicitno zapisano v teh Splošnih pogojih uporabe, Juliet Rose ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij ter vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani Juliet Rose.

Podatki, ki so vsebovani na spletni strani so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. Juliet Rose ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

Varstvo osebnih podatkov

Juliet Rose zbrane osebne podatke obdeluje skladno s politiko zasebnosti in politiko uporabe piškotkov.

Sprememba Splošnih pogojev uporabe

Juliet Rose si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti vsebino teh Splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni Splošni pogoji uporabe urejajo dostop do in uporabo spletne strani od trenutka objave na spletni strani. Z dostopanjem in uporabo spletne strani po uveljavitvi spremenjenih Splošnih pogojev uporabe tako soglašate k uporabi takšnih spremenjenih Splošnih pogojev uporabe.

Končne določbe

Ti Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti, Sporazumom novega člana in Politiko uporabe piškotkov, objavljenimi na spletni strani, celovito urejajo razmerje med vami in Juliet Rose v zvezi z vašo uporabo spletne strani. Za presojo vseh navedenih sporazumov se uporablja slovensko pravo oziroma pravo v članico države, v kateri se nahajate. V primeru spora, ki izhaja iz in je v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti, Sporazumom novega člana in Politiko uporabe piškotkov, je za območje Slovenije pristojno sodišče v Ljubljani. 

Kontakt

V primeru kakršnihkoli vprašanj vas prosimo, da nas kontaktirate na info@juliet-rose.com.