SPORAZUM O NOVEM ČLANU

Zadnja revizija: Marec 28, 2020

Z uspešnim vpisom oziroma registracijo na spletni strani Juliet Rose vas obveščamo, da ste postali naš član. S potrditvijo teh pogojev, se strinjate z vpisom in ob tem potrjujete, da ste prebrali, razumete in se strinjate s tem sporazumom, Politiko o zasebnosti, Politiko o piškotkih in Pogoji poslovanja, ki so opredeljeni na spletni strani www.Juliet-Rose.com.

S potrditvijo tega sporazuma, se zavedate, da lahko na spletni strani koristite spletno pomoč naših specialistov in z njimi povezane storitve s pomočjo uporabe spletnih tehnologij in, da je celostna uporaba, razpolaga informacij in sprejemanje nasvetov na lastno odgovornost. S tem se strinjate, da v primeru urgentnih primerov naši strokovnjaki ne odgovarjajo za vaše zdravstveno stanje. Prav tako vam svetujejo omejeno, kolikor je to mogoče preko spletnih tehnologij in vas lahko v primeru ustrezne ocene, kolikor je to mogoče z uporabo spletnih tehnologij, usmerijo na nadaljnje preiskave za področje avtoimunskih bolezni.
Za vsa ostala bolezenska stanja in za bolezenska stanja avtoimunskih bolezni, ki so izven dosega preverjanja bolezenskega stanja v okviru spletnih tehnologij, ne odgovarjamo. S tem sporazumom se strinjate in se
polno zavedate, da so določene storitve plačljive, pri čemer je jasno izraženo kdaj, katere, na kakšen način in z natančno določenim fiksnim zneskom, razen če ni opredeljeno kako drugače.

Ta sporazum o novem članu (sporazum) velja od uspešne registracije na spletni platformi www.juliet-rose.com, kar šteje kot datum veljavnosti sporazuma med Juliet Rose, Ltd. Združeno kraljestvo (ponudnik) in s tem sporazumom potrjeni član (član ali vi). S tem ste postali član prakse, ki prejema določene zdravstvene in druge storitve iz prakse s pomočjo tele-zdravstvenih tehnologij (tele-medicine), ki jih omogoča, ne pa tudi ponuja Juliet Rose preko tehnologije spletne strani. Vse storitve ponujajo zdravniki na osnovi lastnih etičnih kodeksov in zapriseg ter na osnovi lastne presoje, za katere Juliet Rose ni pristojna. Storitve preko tele-medicine prejemate v zameno za plačilo na podlagi te pogodbe. Namen te pogodbe je določiti pogoje, kako vam bodo storitve specialistov prenesene preko orodij tehnologije v prakso. Za ta namen se strinjate s sledečim.

Plačilo

V okviru izvajanja storitev Juliet Rose, ponujamo več možnosti za članstvo in sicer brezplačno članstvo in plačljive oblike članstva. Plačljive oblike članstva se izvajajo v obliki mesečnih plačil, ki trajajo eno leto od potrditve članstva na spletni strani. Člani bodo o morebitnih spremembah cen obveščeni pred izvedbo. Pristojbina za vaše začetno člansko leto je odvisna od posameznih prilagoditev, plačilnih načrtov in popustov. Plačilo se izvrši s potrditvijo pogojev. V nekaterih primerih so lahko na voljo popusti in alternativne cene

(na primer letne cene ali brezplačno poskusno obdobje).
Ne glede na mesečno članstvo je posvet pri specialistu plačljiv. Če se potrjenega termina s specialistom ne udeležite in o tem specialista ne obvestite predhodno v roku 24 ur, vam bomo zaračunali 25 evrov zamujene pristojbine za sestanek.
Omogočamo vam tudi spletni zakup paketa storitev več specialistov hkrati, med katerimi en posvet pri specialistu traja največ eno uro. Zakup paketov pri določenem številu specialistov je veljaven za obdobje enega leta od zakupa. Spletni obisk lahko izkoristite kadarkoli z določitvijo termina pri posameznem specialistu.

Zakaj so določene storitve plačljive

Storitve naših specialistov so plačljive, ker ne delujemo pod okriljem vladnih inštitucij, niti se ne financiramo z njihove strani. V okviru plačljivih storitev naših specialistov in paketov, ki jih ponujamo, se financira naše osebje in specialisti.
Delež plačljivih naročnin naših članov (10%) se vselej steka v sklad za pomoč bolnikom, ki potrebujejo dodatno finančno pomoč. V kolikor ugotovimo, da obstaja možnost predstavitve novih odkritij na področju avtoimunskih bolezni našim članom in so te storitve plačljive, se tovrstne dejavnosti prav tako financirajo iz predstavljenega sklada.

Vsa tovrstna financiranja so za voljo transparentnosti poslovanja poslana v obliki e-maila vsem članom in javno objavljena na spletni strani.

Komuniciranje z nami

Obstaja več načinov za komunikacijo s specialisti na spletni strani Juliet Rose. Komuniciranje z nami samo po sebi ne vzpostavlja odnosa zdravnik in bolnik. S potrditvijo teh pogojev, priznavate, da se lahko zaračuna telefon, podatki, sporočila SMS in druge pristojbine ter stroški, odvisno od vaše naprave in načrta storitev. V kolikor se odločite za plačljiv klic našega specialista ste obveščeni o politiki zaračunavanja preden le-ta nastane. Izberete lahko tudi možnost zakupa ene ure s specialistom, pri čemer je določen fiksen znesek, ki je predstavljen na spletni strani na tisti dan, ko opravite plačilo in preden plačilo dejansko izvedete. Za tovrstno storitev prejmete račun po elektronski pošti v obliki dokumenta .pdf.

Nastavitve komunikacije

Od vas se lahko zahteva, da na spletnem mestu izrazite svoje komunikacijske nastavitve, na primer možnost prejemanja opomnikov za sestanke ali drugih obvestil po telefonu, e-pošti, besedilnem sporočilu ali na druge načine. Čeprav si prizadevamo spoštovati vaše komunikacijske želje, si pridržujemo pravico, da z vami komuniciramo na drug način z uporabo informacij, ki jih imamo na voljo, skladno z našimi obveznostmi po veljavni zakonodaji.

Odpoved članstvu

Ta sporazum začne veljati z datumom vpisa oziroma registracije člana in se avtomatsko podaljša za obdobje enega leta vsako leto. Sporazum se samodejno podaljša razen, če je odpovedan, kot je določeno v nadaljevanju. Člani lahko prekličejo članstvo v 30 dneh od vpisa oziroma registracije. Če član ne želi obnoviti svojega letnega članstva, mora o tem član obvestiti Juliet Rose po spletni pošti ali pisno 30 dni pred iztekom članstva. V kolikor ste se odločili za plačljivo članstvo, bo le-to preklicano ob koncu zadevnega obdobja plačila.

Drugi zdravniki

Potrditev tega sporazuma je izključno prostovoljno. Ne glede na to ali se strinjate ali ne s potrditvijo tega sporazuma, lahko prejemate zdravstvene storitve naših in drugih specialistov, ki jih izbirate po svobodni volji. Ta sporazum ne omejuje vaše možnosti o prejemanju strokovnih storitev od drugih zdravnikov in zdravstvenih delavcev.

Zavarovalno kritje

Praksa ne zastopa nobene trditve, da so pristojbine, plačane po tej pogodbi, krite ali ne-krite s strani vaše zavarovalnice. S tem sporazumom se strinjate, da imate popolnoma samostojno odgovornost za tovrstna določila s strani zavarovalnic ter razumete in potrjujete, da vam zavarovalnica morda ne bo krila storitev, ki jih omogočamo preko spletne strani Juliet Rose.

Zavarovanje ali drugo zdravstveno kritje

Ta sporazum v praksi ne nadomeščata zdravstvenega zavarovanja ali drugega kritja zdravstvenega načrta. Priznavate, da vam je praksa svetovala, da pridobite ali obdržite polno veljavno zdravstveno zavarovanje ali načrte za kritje vas in vaših družinskih članov za zdravstvene storitve in druge zdravstvene stroške. Priznavate, da ta sporazum ali katerikoli drug sporazum objavljen na spletni strani Juliet Rose ni pogodba, ki za vas zagotavlja zdravstveno zavarovanje, in ta pogodba ne namerava nadomestiti nobenega zavarovalnega kritja, ki vam ga je zagotovila zavarovalnica, in da Juliet Rose kakorkoli ne sodeluje na področju zavarovalniških storitev.

Transparentnost

Če pristojno sodišče zaradi kakršnegakoli razloga šteje, da je katerakoli določba tega sporazuma pravno neveljavna ali neizvršljiva v katerikoli jurisdikciji, za katero velja, veljavnost preostalega dela sporazuma, to ne vpliva na to določbo in se šteje za spremembo v najmanjšem obsegu, ki je potreben za uskladitev te določbe z veljavno zakonodajo in njeno spremenjeno obliko, šele nato je ta določba izvršljiva.

Sprememba

Nobena sprememba tega sporazuma ni zavezujoča za stranko, razen če je napisana in podpisana v pisni obliki. Ne glede na zgoraj navedeno lahko Juliet Rose enostransko spremeni ta sporazum v obsegu, ki ga zahteva zvezni, državni ali lokalni zakon ali uredba ("veljavno pravo"), tako da vam 30 dni vnaprej pošlje pisno obvestilo o kakršni koli takšni spremembi. Vse take spremembe so vključene s sklicevanjem na ta sporazum brez potrebe po podpisu pogodbenic in začnejo veljati na dan, ki ga določi Juliet Rose. Če veljavno pravo zahteva, da ta sporazum vsebuje določbe, ki niso izrecno določene v tem sporazumu, potem, kolikor je to potrebno, se te določbe vključijo s sklicevanjem na ta sporazum in se štejejo kot del tega sporazuma, kot da je bilo izrecno določeno v tem sporazumu.

Dodelitev

Tega sporazuma in kakršnihkoli pravic, ki jih imate na podlagi tega sporazuma, ne smete dodeliti ali prenesti na drugo osebo. Ta sporazum in vse pravice, ki jih praksa lahko ima na podlagi le-tega, se ne smejo dodeliti ali prenesti na njegove dediče, naslednike ali prejemnike.

Pravni pomen

Priznavate, da je ta sporazum pravni dokument in ustvarja določene pravice in odgovornosti. Prav tako potrjujete, da ste imeli primeren čas, da poiščete pravni nasvet v zvezi s tem sporazumom in ste se lahko svobodno odločili, da tega ne storite. V obeh primerih se strinjate s pogoji tega sporazuma.

Arbitraža

Vsi spori, ki izhajajo iz tega sporazuma, bodo v skladu s pravili zakonodaje na območju iz katerega dostopate do storitev Juliet Rose ali bodo predani arbitraži v okrožju, v katerem se nahaja specialist. Odločitev o arbitraži je dokončna in zavezujoča za stranke. Stranke se izrecno odrečejo pravici do sojenja na kateremkoli sodišču.

Vročitev

Šteje se, da so vsa pisna obvestila vročena, če so poslana na elektronski poštni naslov info@juliet-rose.com.

Pravo

Ta sporazum se ureja in razlaga po zakonih veljavnih v Sloveniji.

Naslovi

Naslovi v tej pogodbi se uporabljajo samo za urejanje in razumljivost besedila in ne omejujejo, širijo ali izpolnjujejo pogojev.

Celotni dogovor

Ta sporazum vsebuje celoten sporazum med pogodbenicama in nadomešča vse predhodne ustne in pisne dogovore v zvezi s predmetom tega sporazuma.

STORITVE

Storitve specialistov po tem sporazumu veljajo kot ne-medicinske in se nanašajo na sledeče:

 • Povezava s specialistom preko video klepeta, telefona, elektronske pošte ali aplikacije za besedilni klepet.
 • Komunikacija je mogoča preko spletne strani Juliet Rose.
 • Ko član zaprosi za termin sestanka s specialistom, si mora razumno prizadevati, da se sestanka udeleži.
 • Za namen lažje izbire specialista, je na voljo medicinski asistent za pomoč pri napotitvah, sestankih in splošnih vprašanjih.
 • Juliet Rose ne beleži in ne zbira nobenih informacij o zdravstvenem stanju člana, kar velja tudi za čas procesa posvetovanja s specialistom.
 • Juliet Rose ima zgolj osebne informacije o članu, pridobljene s tem sporazumom za namen opravljanja namena informiranja in zagotavljanja sestankov s specialisti.
 • Za dostop do podatkov o morebitnih zabeležkah o zdravstvenem stanju člana, ki bi se lahko zbrali med posvetovanjem s specialistom, se mora član obrniti na specialista z zahtevo za dostop ali uničenje podatkov na info@juliet-rose.com s pripisom imena specialista in datumom obravnave.
 • Specialist mora vedno ravnati skladno s slovensko zakonodajo o osebnih podatkih, skladno z zdravniško etiko in vsemi sporazumi, ki se nahajajo na spletni strani Juliet Rose.

Opozorilo za člana Juliet Rose. Član razume in se strinja, da elektronske pošte in spleta nikoli ne sme upora- bljati za dostop do medicinske oskrbe v nujnih primerih ali če bi se v kakršnih koli razmerah, ki bi jih član razumno pričakoval, lahko razvile v nujne primere. Član se strinja, da v takih situacijah, ko član ne more takoj osebno ali po telefonu govoriti s specialistom, pokliče nujno medicinsko pomoč ali svojega osebnega zdravnika ali najbližjega izvajalca nujne medicinske pomoči in upošteva navodila osebja nujne medicinske pomoči.

DODATNE INFROMACIJE

Ozadje telemedicine:

Telemedicina vključuje uporabo elektronskih komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo prenos zdravstvenih in drugih informacij med izvajalcem in članom, ki so na različnih lokacijah. Tehnologije telemedicine lahko vključujejo dvostranski interaktivni avdio in video, interaktivni zvok, daljinsko spremljanje, e-pošto, zvočne in video datoteke. Informacije, posredovane s pomočjo telemedicine, se lahko uporabijo za diagnozo, svetovanje, spremljanje in / ali izobraževanje bolnikov v tolikšni meri kot to omogoča spletna tehnologija. Elektronski sistemi vključujejo varnostne protokole omrežja in programske opreme za zaščito zaupnosti vas in zaupnosti vaših podatkov.

Pričakovane koristi telemedicine:

 • Izboljšan dostop do zdravstvene oskrbe, saj vam omogoča, da se na daljavo posvetujete s specialistom ali strokovnim osebjem.
 • Pridobitev strokovnega znanja oddaljenega specialista.
 • Hiter dostop za krajša vprašanja, izboljšuje pretočnost informacij in vpliva na manjše čakalne vrste v ordinacijah na nacionalnih ravneh.

Možna tveganja uporabe telemedicine:

Kot pri vsakem medicinskem postopku tudi pri uporabi telemedicine obstajajo možna tveganja. Ta tveganja vključujejo, vendar niso omejena na:

 • V redkih primerih poslane informacije morda ne bodo zadostne, da bi specialist lahko sprejel ustrezne medicinske odločitve.
 • Zaradi pomanjkljivosti ali okvar opreme lahko pride do zamud pri ocenjevanju in svetovanju.
 • V zelo redkih primerih varnostni protokoli lahko ne uspejo, kar povzroči kršitev zasebnosti osebnih zdravstvenih podatkov.
 • V redkih primerih lahko pomanjkanje dostopa do celotne zdravstvene dokumentacije povzroči neželene napake pri presoji.
 • Obstajajo lahko še druga tveganja, ki trenutno niso znana.

S klikom sprejemam in priznam, da razumem in se strinjam s sledečim:

1. Dajem svoje soglasje za prejemanje storitev specialistov preko digitalnih tehnologij telemedicine, preko mobilnega telefona ali osebnega računalnika, pogodbenih sodelavcev Juliet Rose in / ali pogodbenih sodelavcev specialistov („pridruženi sodelavci“) za področje avtoimunskih bolezni zase ali za osebo, za katerega sem starš ali zakoniti skrbnik. Ta zdravstvena oskrba lahko vključuje storitve, povezane z mojim zdravjem (ali določeno osebo) in lahko vključuje (vendar ne omejeno na) preventivno oskrbo, svetovanja in napotitve na diagnostične preiskave, terapevtske nasvete, oceno ali pregled telesnega ali duševnega status / funkcije telesa. To soglasje lahko vključuje tudi razprave z drugimi zdravstvenimi delavci za nego in zdravljenje za namen omogočanja bolje podpore članu v kolikor to potrebuje.

2. Juliet Rose je ločen subjekt, ki je neodvisen od specialistov, ki pogodbeno obravnavajo člane in nima dovoljenja za zdravljenje z zdravili. Juliet Rose zagotavlja zgolj in samo podporo pri upravljanju storitev specialistov in podporo pri zagotavljanju tehnologij, ki se uporabljajo za podporo opravljanja storitev s telemedicino.

3. Pred določitvijo termina sem se seznanil s potekom pogovora s specialistom, bil seznanjen z imenom, časom trajanja in morebitnim plačilom.

4. Sami na lastno odgovornost sprejemate uporabo telemedicine in odgovorno ocenjujem potrebo in uporabo tovrstnih storitev.

5. Zavedam se, da mi specialist ne more in ne sme predpisati nobene nenadzorovane snovi, kot jih določa zakonodaja v Sloveniji in Evropski Uniji in prav tako ni nobenega zagotovila, da bom prejel recept za katerokoli zdravilo.

6. Na voljo so mi različne alternativne metode zdravstvene oskrbe in kadarkoli lahko izberem eno ali več od le-teh. Specialist mi obstoj alternativ lahko ustrezno objasni in hkrati sprejemam samostojno odgovornost odločanja.

7. Telemedicina lahko vključuje elektronsko sporočanje mojih osebnih zdravstvenih podatkov specialistom skupine Juliet Rose ali drugim izvajalcem zdravstvenih storitev, ki se nahajajo na drugih območjih, tudi v drugih državah.

8. Moja dolžnost je, da obvestim Juliet Rose, njene podružnice in / ali pridružene specialiste o interakcijah v zvezi z mojo oskrbo, ki jo lahko imam pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev. Strinjam se, da lahko zdravnik prejme celotno klinično sliko pri sprejemanju odločitev o zdravljenju.

9. Nekatere dele storitev, ki vključujejo fizične preiskave, lahko izvajajo posamezniki na moji lokaciji ali me specialisti napotijo v laboratorij ali k drugemu zdravniku na fizično preiskavo. Drugi zdravniki so lahko ali pa tudi ne povezani z delovanjem Juliet Rose

10. Imam pravico, da kadarkoli umaknem svoje soglasja za uporabo telemedicine, ne da bi to vplivalo na mojo pravico do nege ali zdravljenje v prihodnosti.

11. Kadarkoli lahko iz kakršnegakoli razloga ali brez razloga začasno prekinem ali ukinem dostop do storitev telemedicine.

12. Razumem, da v primeru nujne medicinske pomoči, niti skupina specialistov Juliet Rose, njene podružnice in / ali pridruženi člani niti strokovnjaki za storitve Juliet Rose ne organizirajo povezave neposredno s kater- okoli lokalno reševalno službo ali sprejemajo odgovornosti za vse morebitne nastale zdravstvene posledice.

13. Imam pravico do vpogleda v vse informacije, pridobljene in zabeležene med interakcijo s telemedicino na info@juliet-rose.com pri čemer moram navesti ime specialista, ki bi lahko hranil kakršnekoli zapise ali podatke.

14. Video posnetki in zvočni posnetki se lahko zajamejo in shranijo v elektronski obliki. Zavedam se, da si lahko te posnetke kasneje ogledamo in uporabim za namene ocenjevanja in usposabljanja, ki lahko vključujejo specialiste Juliet Rose, njegove pridružene člane in / ali pridružene osebe ali osebje, ki niso specialisti v Juliet Rose. Razumem in soglašam z uporabo teh slik in zvočnih posnetkov za telemedicinsko posvetovanje in, potencialno, ocenjevanje, izobraževanje in usposabljanje.

15. Zavedam se, da lahko moje zdravstvene podatke z namenom razporejanja in upravljanja izmenjujem z drugimi posamezniki. Med posvetovanjem so lahko prisotne osebe, ki niso specialisti skupine Juliet Rose, ki so prisotne zgolj za namen izboljšanja upravljanja telemedicinske tehnologije. Nadalje razumem, da bom obveščen o njihovi prisotnosti na posvetovanju in bom tako zahteval naslednje: (1) izpustim posebne podrobnosti moje anamneze / pregleda, ki so zame osebno občutljive; (2) prosi nemedicinsko osebje, da zapusti prisotnost na telemedicini; in / ali (3) kadarkoli prekinem posvetovanje.

16. Zakoni, ki varujejo zasebnost in zaupnost medicinskih informacij, veljajo tudi za telemedicino in nobena informacija, pridobljena pri uporabi telemedicine, ki me identificira, ne bo razkrita drugim subjektom brez mojega soglasja.

17. Od uporabe telemedicine v svoji oskrbi lahko pričakujem pričakovane koristi, vendar se pri tem zavedam, da ni očitno zagotovljenih nobenih rezultatov.

18. Med srečanjem s telemedicino obstaja nevarnost tehničnih napak, ki niso pod nadzorom Juliet Rose, njenih podružnic in / ali pridruženih podjetij Juliet Rose. Strinjam se, da obstaja možnost, ki predstavlja neškodljivo dejanje s strani Juliet Rose, da prihaja do zamud pri ocenjevanju, ne-informiranju ali izgubljenih informacij, ki nastanejo zaradi takšnih tehničnih napak.

19. V primeru kakršnih koli težav s spletno stranjo ali sorodnimi storitvami se strinjam, da je moje edino pravno sredstvo prenehati uporabljati spletno mesto ali prenehati z dostopom do storitve. Pod nobenim pogojem Juliet Rose, njene podružnice in / ali pridružena podjetja Juliet Rose ali katera koli podružnica Juliet Rose ne bodo kakorkoli odgovorne za uporabo telemedicinskih storitev, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršnekoli napake ali opustitve vsebine ali kršitve katerekoli vsebine na spletnem mestu kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic tretjih oseb ali kakršnekoli izgube ali škode kakršnekoli vrste, ki bi neposredno ali posredno nastale zaradi uporabe, nezmožnosti uporabe ali rezultatov uporabe spletnega mesta in kateregakoli spletnega mesta, povezanega s spletnim mestom, ali gradiva ali informacije na kateremkoli ali vseh takih spletnih mestih. Strinjam se, da Juliet Rose, njenih podružnic ali pridruženih članic ne bom odgovarjal za kakršnokoli kaznovalno, zgledno, posledično, naključno, posredno ali posebno škodo (vključno z omejitvami, kakršnekoli osebne poškodbe, izgubljeni dobiček, prekinitev poslovanja, izguba programov ali drugo podatki v mojem računalniku ali kako drugače), ki izhajajo iz ali v povezavi z mojo uporabo spletnega mesta, bodisi na podlagi teorije o kršitvi pogodbe, malomarnosti, strogi odgovornosti, napačni uporabi ali kako drugače, tudi če sem bil ali seznanjen z možnostjo take škode.

20. Juliet Rose ne zagotavlja, da so materiali na spletni strani Juliet Rose primerni ali na voljo za uporabo na katerikoli drugi lokaciji. Razumem, da če do teh storitev dostopam z mesta zunaj Evropske Unije, to počnem na lastno odgovornost in pobudo in da sem končno odgovoren za spoštovanje zakonov ali drugih predpisov, povezanih z mojo uporabo.

21. Strinjam se, da mi je ponujena kopija tega obrazca v obliki .pdf dokumenta, ki si ga lahko prenesem na svoj računalnik ali mobilni telefon oziroma katerokoli drugo napravo, s katero dostopam do spletne strani Juliet Rose.

21. Pred začetkom mojega prvega posvetovanja s specialistom Juliet Rose, njegovimi podružnicami in / ali pogodbenimi specialisti, sem imel priložnost razpravljati o tem z mojim osebnim ali drugim zdravnikom in sem prejel vse odgovore na zastavljena vprašanja.

ZAKLJUČNE PREDPOSTAVKE

Vsi specialisti, ki kakorkoli sodelujejo na spletni strani Juliet Rose imajo ustrezno izobrazbo, usposabljanja in licence za opravljanje svojega dela v državah, kjer opravljajo prakso. Pritožbo v zvezi s storitvami, ki jih opravlja posamezen specialist, lahko prijavite tako, da se najprej obrnete na Juliet Rose. V poklicnem odnosu spolna intimnost nikoli in v nobenem primeru ni primerna, zato jo je potrebno takoj sporočiti Juliet Rose ali ustreznemu organu v državi, kjer ste prejeli storitev.

Vsako klinično evidenco, ki je bila ustvarjena kot rezultat vaše uporabe spletnega mesta, bo Juliet Rose varno hranila v imenu ponudnika (-e) zdravljenja za obdobje, ki ni manjše od minimalnega števila let, ki jih je treba voditi v skladu z državnega zakona.
Prosimo, da morebitne kršitve tega sporazuma, takoj javite na info@juliet-rose.com.

KONTAKT

V primeru kakršnihkoli vprašanj vas prosimo, da nas kontaktirate na info@juliet-rose.com.